วันที่ 1 มิถุนายน 2564 หัวหน้างานพัฒนาฯ และเจ้าหน้าที่ สบ.5 จัดประชุมประชาสัมพันธ์หลังการขุดลอกร่องน้ำคลองอ่าวกรูด อ.เมือง จ.ตราด และร่วมกับประชาชนในพื้นที่ปล่อยพันธุ์ปลากะพง จำนวน 2,000 ตัว

เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ส่งเสริมการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ตามนโยบายของอธิบดีกรมเจ้าท่า โดยสรุปประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจกับผลการขุดลอกร่องน้ำอ่าวกรูด(ร่องนอก)วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 10.40 น. นายสาธิต กุลเกียรติศักดิ์ หัวหน้างานพัฒนาฯ และเจ้าหน้าที่ สบ.5 ประสานผู้นำท้องถิ่น นายรุ่ง ทับพลี สารวัตรกำนัน บ้านคลองหลอด – อ่าวกรูด หมู่ที่ 5 ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด

เพื่อสำรวจระดับความพึงพอใจหลังขุดลอกร่องน้ำคลองอ่าวกรูด แต่ด้วยสถานการณ์ Covid-19 โดยถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดตราด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ให้งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม จึงใช้วิธีสอบถามแบบออนไลน์

พร้อมทั้งร่วมปล่อยพันธุ์ปลากระพงจำนวน 2,000 ตัว เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ส่งเสริมการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ตามนโยบายของอธิบดีกรมเจ้าท่า โดยสรุปประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจกับผลการขุดลอกร่องน้ำอ่าวกรูด(ร่องนอก) และมีการเสนอความคิดเห็นต้องการให้ขุดลอกร่องน้ำด้านในเพิ่มเติมบริเวณตื้นเขิน แนวกลางคลอง เพื่อให้เรือ นำสัตว์น้ำเข้าเทียบชายฝั่ง ได้รวดเร็ว ลดเวลาในการขนส่งยิ่งขึ้น

วันที่:25 ตุลาคม 2564

เข้าชม:129

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่