วันที่ 15 มกราคม 2564 ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองสน อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด คิดเป็นร้อยละ 56.32 ของแผนงาน

ปฏิบัติงานโดยเรือเจ้าท่า ข.23 และเรือเจ้าท่า 223วันที่ 15 มกราคม 2564 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองสน อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยเรือเจ้าท่า ข.23 เรือเจ้าท่า 223 ระยะทาง1,250 เมตร ความลึก2.00 เมตรจากน้ำลงต่ำสุด ปริมาณวัสดุขุดลอก 119,973 ลบม.ผลงานที่ทำได้ระยะทาง615 เมตร วัสดุขุดลอก 67,573 ลบม.คิดเป็นร้อยละ 56.32 ปัญหาอุปสรรค จากวัสดุก้นร่องเป็นตะกอนดินแข็ง เหนียว บางจุดเป็นหิน มีตะกอนสะสมเป็นเวลานาน ต้องระมัดระวังในการขุดอาจเป็นเหตุให้เครื่องจักรชำรุดเสียหายได้ แก้ไขโดยใช้รถขุด จบ.2 ช่วยขุดคุ้ยดินในจุดที่แข็งก่อนใช้เรือขุดเก็บส่งทางท่ออีกครั้ง

วันที่:25 ตุลาคม 2564

เข้าชม:118

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่