วันที่ 16 -17 สิงหาคม 2564 นายอังกูรณ์ ศิริปากรณ์ หน.งานโยธาฯ พร้อมนายปรมินทร์ ส่งด้วง ช่างสำรวจ สบ.5 ตรวจสอบวางแนวขุดลอก กำหนดจุดทิ้งวัสดุขุดลอก ปักธงที่หมาย เก็บค่าพิกัด

ตรวจสอบวางแนวขุดลอก กำหนดจุดทิ้งวัสดุขุดลอก ปักธงที่หมาย เก็บค่าพิกัด ร่องน้ำคลองใหญ่(ร่องใน)และร่องน้ำคลองนา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

วันที่ 16 -17 สิงหาคม 2564 นายอังกูรณ์ ศิริปากรณ์ หน.งานโยธาฯ พร้อมนายปรมินทร์ ส่งด้วง ช่างสำรวจ สบ.5

ตรวจสอบวางแนวขุดลอก กำหนดจุดทิ้งวัสดุขุดลอก ปักธงที่หมาย เก็บค่าพิกัด ร่องน้ำคลองใหญ่(ร่องใน)และร่องน้ำคลองนา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ก่อนรถขุด จบ.2 ชุดเรือขุดลอกร่องน้ำพื้นที่ป่าชายเลน จะได้ปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำ ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของชุมชนเพื่อแก้ไขความตื้นเขินของร่องน้ำ ซึ่งมีตะกอนทรายสะสมจำนวนมากขวางทางเข้าออกร่องน้ำ ตามแผนงานขุดลอก (ดำเนินการเอง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่กรมเจ้าท่าดำเนินการอยู่พื้นที่ภาคตะวันออกของอ่าวไทย

วันที่:25 ตุลาคม 2564

เข้าชม:121

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่