วันที่ 17 เมษายน 2564 ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองน้ำแดง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยชุดเรือขุดลอกร่องน้ำพื้นที่ป่าชายเลน และรถขุด จบ.2 คิดเป็นร้อยละ 80.83 ของแผนงาน

แผนงาน ระยะทาง 350 เมตร ความกว้างก้นร่องน้ำ 15 และ 35 เมตร ความลึก 2.00 เมตร จากน้ำลงต่ำสุด ปริมาณวัสดุขุดลอก 55,094.75 ลบ.ม. เปิดหน่วยฯวันที่ 27 มกราคม 2564 ราชการประมาณ 100 วันวันที่ 17 เมษายน 2564 กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองน้ำแดง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยชุดเรือขุดลอกร่องน้ำพื้นที่ป่าชายเลน และรถขุด จบ.2 นายณรงค์ฤทธิ์ ภาคภูมิ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ ตามแผนงาน ระยะทาง 350 เมตร ความกว้างก้นร่องน้ำ 15 และ 35 เมตร ความลึก 2.00 เมตร จากน้ำลงต่ำสุด ปริมาณวัสดุขุดลอก 55,094.75 ลบ.ม. เปิดหน่วยฯวันที่ 27 มกราคม 2564 ราชการประมาณ 100 วัน

เป้าหมายเพื่อการขุดลอกฯ

– ให้ได้ความลึก ความกว้างตามเกณฑ์ แก้ไขความตื้นเขินของร่องน้ำจากตะกอนทราย เศษวัสดุที่สะสมกีดขวางแนวร่องน้ำ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินเรือ ช่วยในการระบายน้ำในฤดูฝน

ผลการปฏิบัติงาน

– ระยะทางสะสม 291 เมตร วัสดุขุดลอก คิดเป็นร้อยละ 80.83

– สภาพอากาศปลอดโปร่ง ทะเลเรียบ ปฏิบัติงานได้ตามปกติ

– ปัญหา ฝุ่นละออง pm 2.5 มาตรการ ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ covid-19 ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรเพิ่มประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่สแกนอุณหภูมิก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

วันที่:25 ตุลาคม 2564

เข้าชม:132

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่