วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ สบ.5 ล้างทำความสะอาดเรือพระราชทาน ตรวจสอบการทำงานเครื่องยนต์เรือ เตรียมเสื้อชูชีพ ห่วงชูชีพ อุปกรณ์อื่นๆ

ตรียมความพร้อมเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ช่วงเข้าใกล้ฤดูฝน หากมีฝนตกมากๆเป็นเหตุให้มีน้ำท่วม น้ำหลาก ได้ทุกภูมิภาควันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ สบ.5 ล้างทำความสะอาดเรือพระราชทาน ตรวจสอบการทำงานเครื่องยนต์เรือ เตรียมเสื้อชูชีพ ห่วงชูชีพ อุปกรณ์อื่นๆ

เตรียมความพร้อมเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ช่วงเข้าใกล้ฤดูฝน หากมีฝนตกมากๆเป็นเหตุให้มีน้ำท่วม น้ำหลาก ได้ทุกภูมิภาค

วันที่:25 ตุลาคม 2564

เข้าชม:141

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin