วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 สบ.5 จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปฎิบัติงานของหน่วยขุดลอกฯ จัดเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ

การจัดการภายในหน่วยฯ รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์ออนไลน์ การสืบค้น การเข้าสู่ระบบ อื่นๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 สบ.5 จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปฎิบัติงานของหน่วยขุดลอกฯ จัดเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ การจัดการภายในหน่วยฯ รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์ออนไลน์ การสืบค้น การเข้าสู่ระบบ อื่นๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

วันที่:25 ตุลาคม 2564

เข้าชม:128

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่