วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ชุดปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านหัวแหลม อำเภอนายามอาม จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมและรับฟังความคิดเห็นระหว่างการขุดลอกร่องน้ำ

โดยสรุปที่ประชุมเห็นด้วยต่อการขุดลอกอันจะเป็นประโยชน์ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพแต่อย่างใดและสนับสนุนให้มีการขุดลอกต่อไปตามแผนงานที่กำหนดไว้วันที่ 20 มิถุนายน 2564 กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ชุดปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านหัวแหลม อำเภอนายามอาม จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมและรับฟังความคิดเห็นระหว่างการขุดลอกร่องน้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1.นายบันยูน อินทนิน นายกเทศมนตรีตำบลสนามไชย

2.นายฐกร ค้าขายกิจธวัช นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี

3.นายนิวัติ ธัญญะชาติ ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้าน หมู่ 7 ตำบลสนามไชย

4.นายวีรภัทร ปลื้มสำราญ สมาชิกสภาจังหวัดจันทบุรี หมู่ 3 ตำบลสนามไชย

5.นายณรงค์เดช แพทย์ประทุม กำนันตำบลสนามไชย

พร้อมผู้ใช้ร่องน้ำและประชาชนในพื้นที่ โดยได้ชี้แจงผลงานที่ได้ดำเนินการแล้ว แผนงาน แนวทาง วิธีการขุดลอก ปัญหาอุปสรรค ประโยชน์เมื่อแล้วเสร็จให้ที่ประชุมทราบ รวมทั้งสอบถามความเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบคำถามและให้กรอกแบบสอบถาม โดยสรุปที่ประชุมเห็นด้วยต่อการขุดลอกอันจะเป็นประโยชน์ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพแต่อย่างใดและสนับสนุนให้มีการขุดลอกต่อไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งได้กล่าวขอบคุณกรมเจ้าท่า ที่ได้นำเครื่องจักรเครื่องมือ เจ้าหน้าที่ จัดสรรงบประมาณในการขุดลอกเพื่อแก้ไขความตื้นเขินของร่องน้ำในครั้งนี้

วันที่:25 ตุลาคม 2564

เข้าชม:141

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่