วันที่ 22 มกราคม 2564 สบ.5 จัดประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นก่อนการขุดลอกร่องน้ำคลองอ่าวกรูด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ด้วยสถานการณ์ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Vivid-19 ตามนโนบายภาครัฐ งดจัดกิจกรรมประชุมรวมกลุ่ม จึงได้ประสานงานจัดกลุ่มย่อยวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน (พื้นที่ต่อเชื่อมที่ทำการกำนัน) บ้านคลองหลอดอ่าวกรูด หมู่ที่ 3 ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด นายสาธิต กุลเกียรติศักดิ์ หน.งานพัฒนาฯ พร้อมด้วยนายสุภาพ พ้นเคราะห์ นายช่างขุดลอกชำนาญงาน และนายพีระพัฒน์ ปลาทอง พนักงานขับรถยนต์ ส.1 สบ.5 ด้วยสถานการณ์ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Vivid-19 ตามนโนบายภาครัฐ งดจัดกิจกรรมประชุมรวมกลุ่ม จึงได้ประสานงานจัดกลุ่มย่อยเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นก่อนการขุดลอกร่องน้ำคลองอ่าวกรูด โดยมีนายรุ่ง ทับพลี สารวัตรกำนัน (ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้าน)และผู้เกี่ยวข้อง รับฟังวิธีการ แนวทาง เครื่องจักร และรับฟังความคิดเห็น ก่อนการขุดลอกร่องน้ำ…พร้อมส่งแบบสอบถามก่อนขุดลอกทาง QR CODE เน้นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มประมงพื้นบ้าน กลุ่มเลี้ยงหอยเป็นสำคัญ..ก่อนนำผลจากแบบสอบถามมาใช้ประเมินวางแผนการปฏิบัติงานต่อไป

วันที่:25 ตุลาคม 2564

เข้าชม:134

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่