วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขุดลอกร่องน้ำบ้านหัวแหลม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี คิดเป้นร้อยละ 13.65 ของแผนงาน

โดยรถขุด จบ.2 และเรือเจ้าท่า ข.400 ระยะทาง 1,750 เมตร ความกว้างก้นร่องน้ำ 10 เมตร ความลึก 1.50 และ 1.00 เมตร จากน้ำลงต่ำสุด ปริมาณวัสดุขุดลอก 48,999.75 ลบ.ม. เปิดหน่วยฯวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ราชการประมาณ 80 วัน

 

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า
งานขุดลอกร่องน้ำบ้านหัวแหลม
อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
………………………………………
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านหัวแหลม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยรถขุด จบ.2 และเรือเจ้าท่า ข.400 ระยะทาง 1,750 เมตร ความกว้างก้นร่องน้ำ 10 เมตร ความลึก 1.50 และ 1.00 เมตร จากน้ำลงต่ำสุด ปริมาณวัสดุขุดลอก 48,999.75 ลบ.ม. เปิดหน่วยฯวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ราชการประมาณ 80 วัน นายณรงค์ฤทธิ์ ภาคภูมิ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ
เป้าหมายการขุดลอกฯ
– ให้ได้ความลึก ความกว้างตามเกณฑ์ แก้ไขความตื้นเขินของร่องน้ำจากตะกอนทราย เศษวัสดุที่สะสมกีดขวางแนวร่องน้ำ วัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินเรือ เป็นที่หลบคลื่นลม ส่งเสริมอาชีพประมง พื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพิ่มรายได้ในชุมชน ช่วยในการระบายน้ำช่วงฤดูฝน
ผลการปฏิบัติงาน
– ระยะทางสะสม 324 เมตร คิดเป็นร้อยละ 13.65
– ตรวจสอบความลึกร่องน้ำระหว่างการปฏิบัติงานขุดลอกฯ
– ซ่อมทำชุดรางประคองเสาสปัด พร้อมเชื่อมยึดหัวน๊อตกันคลาย
– ตรวจสอบ ซ่อมทำ บำรุงรักษาเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติงาน
– สภาพอากาศโดยทั่วไป ฝนตกหนักในตอนกลางคืน ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเรือเดิน
“ภารกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่า
เพื่อประชาชน”

วันที่:25 ตุลาคม 2564

เข้าชม:135

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่