วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายสาธิต กุลเกียรติศักดิ์ หน.งานพัฒนาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ สบ.5 ร่วมสำรวจความคิดเห็นก่อนขุดลอกร่องน้ำคลองใหญ่(ร่องใน) และร่องน้ำคลองนา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ร่วมรับทราบข้อมูลความคิดเห็นออนไลน์( Google Form) จากกลุ่มประชาชน ผู้รับบริการ อีกทั้งเตรียมแผนงานขุดลอกร่องน้ำเบื้องต้นเกี่ยวกับ แนวทิ้งดินชายฝั่งวันที่ 25 มิถุนายน 2564 กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5

นายสาธิต กุลเกียรติศักดิ์ หน.งานพัฒนาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ สบ.5

ร่วมสำรวจความคิดเห็นก่อนขุดลอกร่องน้ำคลองใหญ่(ร่องใน) และร่องน้ำคลองนา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

โดยมี นายอนุพันธ์ เลิศสิทธิกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ ร่วมรับทราบข้อมูลความคิดเห็นออนไลน์( Google Form) จากกลุ่มประชาชน ผู้รับบริการ

อีกทั้งเตรียมแผนงานขุดลอกร่องน้ำเบื้องต้นเกี่ยวกับ แนวทิ้งดินชายฝั่ง

ซึ่งความต้องการของผู้รับบริการโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประมง ยังคงมีความต้องการให้ขุดลอกร่องน้ำด้านในเพื่อลดการตื้นเขินและช่วยการระบายน้ำยามฤดูน้ำหลาก ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นพร้อมอำนวยความสะดวก ในด้านการสนับสนุนการปฎิบัติงาน. พร้อมทั้งสำรวจความคิดเห็นก่อนขุดลอกร่องน้ำคลองนา โดยร่วมกับผู้นำชุมชนท้องถิ่น นายชาลี บุญช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ซึ่งกลุ่มประชาชนผู้รับบริการ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงจับสัตว์น้ำ ยังคงมีความต้องการให้ขุดลอกร่องน้ำ ด้วยความคาดหวังประโยชน์ให้เป็นแอ่งจอดเรือประมงพื้นบ้านหลบคลื่นลมมรสุมตามฤดูกาล และส่งเสริมวิถีชุมชนดั้งเดิม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

วันที่:25 ตุลาคม 2564

เข้าชม:113

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่