วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขุดลอกร่องน้ำคลองใหญ่(ร่องใน)และร่องน้ำคลองนา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด คิดเป็นร้อยละ 72.26 ของแผนงาน

โดยรถขุด จบ.2 และชุดเรือขุดลอกร่องน้ำพื้นที่ป่าชายเลน ระยะทาง 150 เมตร และ 700 เมตร รวมระยะทาง 850 เมตร ความกว้างก้นร่องน้ำ 20 เมตร และ 15 เมตร ความลึก 2.00 เมตร และ 1.00 เมตร จากน้ำลงต่ำสุด ปริมาณวัสดุขุดลอก 15,658.25 และ 9,141.75 ลบ.ม. รวมปริมาณวัสดุขุดลอก 24,800.00 ลบ.ม. เปิดหน่วยฯวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ราชการประมาณ 45 วัน

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 นายณรงค์ฤทธิ์ ภาคภูมิ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยขุดลอกร่องน้ำคลองใหญ่(ร่องใน) และร่องน้ำคลองนา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยรถขุด จบ.2 และชุดเรือขุดลอกร่องน้ำพื้นที่ป่าชายเลน ระยะทาง 150 เมตร และ 700 เมตร รวมระยะทาง 850 เมตร ความกว้างก้นร่องน้ำ 20 เมตร และ 15 เมตร ความลึก 2.00 เมตร และ 1.00 เมตร จากน้ำลงต่ำสุด ปริมาณวัสดุขุดลอก 15,658.25 และ 9,141.75 ลบ.ม.
รวมปริมาณวัสดุขุดลอก 24,800.00 ลบ.ม. เปิดหน่วยฯวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ราชการประมาณ 45 วัน
เป้าหมายเพื่อการขุดลอกฯ
– ให้ได้ความลึก ความกว้างตามเกณฑ์ แก้ไขความตื้นเขินของร่องน้ำจากตะกอนทราย เศษวัสดุที่สะสมกีดขวางแนวร่องน้ำ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินเรือ ส่งเสริมอาชีพประมง เพิ่มรายได้ในชุมชน ช่วยในการระบายน้ำ
ผลการปฏิบัติงาน
– ร่องน้ำคลองใหญ่(ร่องใน) ขุดลอกได้ระยะทาง 150 เมตร วัสดุขุดลอกคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของร่องน้ำ
– ร่องน้ำคลองนา ขุดลอกได้ระยะทาง 412 เมตร วัสดุขุดลอกคิดเป็นร้อยละ 19.64 ของร่องน้ำ
– วัสดุที่ขุดลอกได้รวม 2 ร่องน้ำคิดเป็นร้อยละ 72.26 ของแผนงานเปิดหน่วยฯ
– ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ ให้พร้อมในการปฏิบัติงาน
– มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่พ่นยาฆ่าเชื้อที่ชุดเรือขุดลอกฯ ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง
ปัญหาอุปสรรค
– มีชุมชนบ้านพักอาศัย และที่จอดเรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงแนวขุดลอก เพิ่มความระมัดระวังในการขุดลอก
– สภาพอากาศโดยทั่วไปอากาศปลอดโปร่ง ทะเลเรียบ ปฏิบัติงานได้ตามปกติ

วันที่:25 ตุลาคม 2564

เข้าชม:110

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่