วันที่ 3 สิงหาคม 2564 กรมเจ้าท่า หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองใหญ่(ร่องใน) และร่องน้ำคลองนา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยรถขุด จบ.2 และชุดเรือขุดลอกร่องน้ำพื้นที่ป่าชายเลน

ติดตั้งบรรทัดน้ำขุดลอก หาค่าพิกัดแนวขุดลอก และจุดทิ้งดินพร้อมปักเสาติดธงแสดงสัญลักษณ์แนวขุดลอกและทุ่นลอยแสดงจุดทิ้งวัสดุขุดลอก

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองใหญ่(ร่องใน) และร่องน้ำคลองนา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยรถขุด จบ.2 และชุดเรือขุดลอกร่องน้ำพื้นที่ป่าชายเลน
-ร่องน้ำคลองใหญ่(ร่องใน) ระยะทาง 150 เมตร ความกว้างก้นร่อง 20 เมตร ความลึก 2.00 เมตรจากระดับน้ำลงต่ำสุด วัสดุขุดลอก 15,658.25 ลบ.ม.
-ร่องน้ำคลองนา. ระยะทาง 700 เมตร ความกว้างก้นร่องน้ำ 15 เมตร ความลึก 1.00 เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ปริมาณวัสดุขุดลอก 9,141.75 ลบ.ม.
รวมปริมาณวัสดุขุดลอก 24,800.00 ลบ.ม.
เปิดหน่วยฯวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ราชการประมาณ 45 วัน
เป้าหมายเพื่อการขุดลอกฯ
– ให้ได้ความลึก ความกว้างตามเกณฑ์ แก้ไขความตื้นเขินของร่องน้ำจากตะกอนทราย เศษวัสดุที่สะสมกีดขวางแนวร่องน้ำ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินเรือ ส่งเสริมอาชีพประมง เพิ่มรายได้ในชุมชน ช่วยในการระบายน้ำ
ผลการปฏิบัติงาน
– ติดตั้งบรรทัดน้ำขุดลอก หาค่าพิกัดแนวขุดลอก และจุดทิ้งดินพร้อมปักเสาติดธงแสดงสัญลักษณ์แนวขุดลอกและทุ่นลอยแสดงจุดทิ้งวัสดุขุดลอก
ปัญหาอุปสรรค
– มีชุมชนบ้านพักอาศัย และที่จอดเรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงแนวขุดลอก เพิ่มความระมัดระวังในการขุดลอก

วันที่:25 ตุลาคม 2564

เข้าชม:121

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่