วันที่ 4 -7 สิงหาคม 2564 ชุดสำรวจ สบ.5 ประกอบด้วย นายอังกูรณ์ ศิริปากรณ์ หัวหน้างานโยธาและสำรวจ นายศักดิ์ดา ฤกษ์ล้วน วิศวกรปฏิบัติการและนายปรมินทร์ ส่งด้วง ช่างสำรวจ

ปฏิบัติหน้าที่สำรวจ หยั่งน้ำ ความลึกพื้นท้องน้ำ ก่อนการขุดลอก บริเวณร่องน้ำพังหัก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และร่องน้ำบ้านคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

วันที่ 4 -7 สิงหาคม 2564 ชุดสำรวจ สบ.5

ประกอบด้วย
– นายอังกูรณ์ ศิริปากรณ์ หัวหน้างานโยธาและสำรวจ
– นายศักดิ์ดา ฤกษ์ล้วน วิศวกรปฏิบัติการ
– นายปรมินทร์ ส่งด้วง ช่างสำรวจ

ปฏิบัติหน้าที่สำรวจ หยั่งน้ำ ความลึกพื้นท้องน้ำ ก่อนการขุดลอก บริเวณร่องน้ำพังหัก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และร่องน้ำบ้านคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เพื่อจัดทำแผนที่ ภาพตัดร่องน้ำ คิดปริมาณวัสดุขุดลอกเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางแผนงานขุดลอก(ดำเนินการเอง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่ง สบ.5 มีแผนปฏิบัติงานอีกหลายร่องน้ำ พื้นที่ภาคตะวันออก

วันที่:25 ตุลาคม 2564

เข้าชม:146

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่