วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ สบ.5 ร่วมกิจกรรม 5 ส.ทำความสะอาด ภายในอาคารสำนักงาน รอบๆบริเวณ

ตัดแต่งกิ่งไม้ กวาดเก็บใบไม้ ขยะ..ป้องกัน ลดการแพร่กระจายจากเชื้อโควิด -19 ตรวจวัดอุณหภูมิใช้เจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดจุดที่สัมผัสบ่อยๆ เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศ นำรถออกทำความสะอาดตากแดด..ลดค่าฝุ่นละออง PM.2.5 ล้างทำความสะอาดกรองอากาศ ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง..รับประทานอาหารร่วมกันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ สบ.5 ร่วมกิจกรรม 5 ส.ทำความสะอาด ภายในอาคารสำนักงาน รอบๆบริเวณ ตัดแต่งกิ่งไม้ กวาดเก็บใบไม้ ขยะ..ป้องกัน ลดการแพร่กระจายจากเชื้อโควิด -19 ตรวจวัดอุณหภูมิใช้เจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดจุดที่สัมผัสบ่อยๆ เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศ นำรถออกทำความสะอาดตากแดด..ลดค่าฝุ่นละออง PM.2.5 ล้างทำความสะอาดกรองอากาศ ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง..รับประทานอาหารร่วมกัน

วันที่:25 ตุลาคม 2564

เข้าชม:121

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่