วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยขุดลอกฯร่องน้ำคลองน้ำแดง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จัดประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจหลังการขุดลอกร่องน้ำ และร่วมปล่อยพันธุ์ปลากระพงขาว จำนวน 1,000 ตัว ในพื้นที่

ขุดลอกแล้วเสร็จความยาว 350 เมตร ความลึก 2.00 เมตรจากน้ำลงต่ำสุด ความกว้างก้นร่อง15,35 เมตร วัสดุขุดลอก 55,094.75 ลบ.ม.โดยเริ่มขุดตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2564 ระยะเวลา100 วันวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยขุดลอกฯร่องน้ำคลองน้ำแดง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จัดประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจหลังการขุดลอกร่องน้ำ โดยรถขุด จบ.2 และชุดเรือขุดลอกร่องน้ำพื้นที่ป่าชายเลน ได้ขุดลอกแล้วเสร็จความยาว 350 เมตร ความลึก 2.00 เมตรจากน้ำลงต่ำสุด ความกว้างก้นร่อง15,35 เมตร วัสดุขุดลอก 55,094.75 ลบ.ม.โดยเริ่มขุดตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2564 ระยะเวลา100 วัน ด้วยมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 จึงจัดประชุมกลุ่มย่อยและให้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยมีนายสมชาย สุวรรณโชติ รองประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านคลองน้ำแดงและชาวบ้านร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบแบบสอบถามรวม 18 ชุดโดยสรุปผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการขุดลอกครั้งนี้ร้อยละ 100 และขอบคุณกรมเจ้าท่าที่ช่วยแก้ไขความตื้นเขินของร่องน้ำจนแล้วเสร็จ ทำให้เรือสัญจรเข้าออกได้อย่างสะดวกพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลากระพงขาว จำนวน 1,000 ตัวในพื้นที่ร่องน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านต่อไป

วันที่:25 ตุลาคม 2564

เข้าชม:110

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่