วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายปรารถนา ตะเพียนทอง ผสบ.5 จัดประชุมรับฟังผลงานการขุดลอก ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน

และรับฟังความคิดเห็น สำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจระหว่างดำเนินการขุดลอกร่องน้ำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:00 น.นายปรารถนา ตะเพียนทอง ผสบ.5 นายสกล รอดเรืองศักดิ์ นายช่างขุดลอกปฎิบัติงาน เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ได้เชิญผู้แทนหน่วยงาน กลุ่มประมง ผู้นำชุมชน เข้าร่วมรับฟังผลงานการขุดลอก ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการทำงานและรับฟังความคิดเห็น สำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจระหว่างดำเนินการขุดลอกร่องน้ำ ที่เรือเจ้าท่าข.17 ประกอบด้วย

1.นายอำพล อุ่นชู ปลัดเทศบาลตำบลคลองใหญ่

2.นายไพรินทร์ คีรีธรรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลคลองใหญ่

3.นายสถบดี ดีหลาย ผอ.กองช่าง

4.นายกิจจา สังข์ทอง ผู้แทนกลุ่มประมงพื้นบ้าน

5.นายน้อง ศรีนวล ผู้แทนกลุ่มประมงพื้นบ้าน

6.นายนิกร เอี่ยมวิลัย ผู้แทนกลุ่มประมงพื้นบ้าน

เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ซึ่งได้ชี้แจงการปฏิบัติงาน ทำความเข้าใจ อุปสรรคปัญหาในการทำงานซึ่งผู้แทนทุกคนเข้าใจและสนับสนุนให้ขุดลอกต่อไปตามแผนงานจนแล้วเสร็จ เป้าหมายเพื่อแก้ไขความตื้นเขินของร่องน้ำ นำเรือเข้าออกได้อย่างสะดวกปลอดภัยตลอดเวลาและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเรือ ผู้เกี่ยวข้อง ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน ตามมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ผลจากการตรวจสอบ ไม่พบเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในเรืิอมีอุณหภูมิร่างกาย สูงเกิน 37.0 องศาเซลเซียส

วันที่:25 ตุลาคม 2564

เข้าชม:126

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่