วันที่18 มีนาคม 2564 นายปรารถนา ตะเพียนทอง ผสบ.5 และผู้แทนหน่วยราชการในพื้นที่อำเภอเกาะช้า ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 2,500 ตัว ณ.บริเวณที่จอดเรือ โรงแรม มารีนา แซนด์ รีสอร์ท เกาะช้าง จ.ตราด

หลังจากสิ้นสุดการขุดลอกร่องน้ำแล้วเสร็จ ในการนี้ เรือเจ้าท่า ข.23 เรือเจ้าท่า 223 ได้ขุดลอกร่องน้ำคลองสน เกาะช้าง มีความยาว 950 เมตร ความลึก 2.00 เมตรจากน้ำลงต่ำสุด ความกว้างก้นร่อง 40 เมตร วัสดุขุดลอก 120,000 ลบ.ม.แล้วเสร็จตามแผนงานวันที่18 มีนาคม 2564 นายปรารถนา ตะเพียนทอง ผสบ.5 และผู้แทนหน่วยราชการในพื้นที่ประกอบด้วย อำเภอเกาะช้าง เทศบาลตำบลเกาะช้าง อุทยานฯแห่งชาติเกาะช้าง ผู้นำชุมชน ผู้ใช้ร่องน้ำ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 2,500 ตัว ซึ่งรับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด กรมประมง ณ.บริเวณที่จอดเรือ โรงแรม มารีนา แซนด์ รีสอร์ท เกาะช้าง มีนายฉัตรชัย ทองหลี นายอำเภอเกาะช้าง ให้เกียรติเข้าร่วมปล่อยปลาครั้งนี้ด้วย โดยนโยบายของกรมเจ้าท่าที่ต้องการให้เกิดความยั่งยืนระบบนิเวศน์ การปลูกพันธุ์พืช การขยายพันธุ์สัตว์น้ำให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น หลังจากสิ้นสุดการขุดลอกร่องน้ำแล้วเสร็จ ในการนี้ เรือเจ้าท่า ข.23 เรือเจ้าท่า 223 ได้ขุดลอกร่องน้ำคลองสน เกาะช้าง มีความยาว 950 เมตร ความลึก 2.00 เมตรจากน้ำลงต่ำสุด ความกว้างก้นร่อง 40 เมตร วัสดุขุดลอก 120,000 ลบ.ม.แล้วเสร็จตามแผนงานทำให้ผู้ใช้ร่องน้ำได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินเรือ ส่งเสริมอาชีพประมง เพิ่มรายได้ในชุมชน

วันที่:25 ตุลาคม 2564

เข้าชม:137

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่