วันที่ 1 กันยายน 2564 นายปรารถนา ตะเพียนทอง ผสบ.5 มอบหมาย นายวัฒนศักดิ์ เฟื่องขจร หัวหน้างานซ่อมบำรุง พร้อมเจ้าหน้าที่จัดเตรียมเรือพระราชทาน จำนวน 2 ลำ

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี โดยนายสุรศักดิ์ แจ้งจุล ผจภ.6(จบ.)พร้อมเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมติดตามการติดหมายให้รื้อถอนอุปกรณ์ประมงและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตาม พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย ในพื้นที่คลองน้ำใส จันทบุรี

 

วันที่ 1 กันยายน 2564 นายปรารถนา ตะเพียนทอง ผสบ.5 มอบหมาย นายวัฒนศักดิ์ เฟื่องขจร หัวหน้างานซ่อมบำรุง พร้อมเจ้าหน้าที่จัดเตรียมเรือพระราชทาน จำนวน 2 ลำ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี
โดยนายสุรศักดิ์ แจ้งจุล ผจภ.6(จบ.)พร้อมเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมติดตามการติดหมายให้รื้อถอนอุปกรณ์ประมงและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตาม พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย ในพื้นที่คลองน้ำใส จันทบุรี จากกรณีฝนตก น้ำท่วมในเขตเมือง ชุมชนโดยรอบ เหตุจากมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ขยะ วัชพืชกิ่งไม้ต้นไม้ รวมทั้งอุปกรณ์ประมง จำนวนมาก ทำให้การไหลระบายน้ำเป็นไปด้วยความลำบากมีน้ำท่วมซ้ำซาก จังหวัดจันทบุรีจึงต้องการให้หน่วยงานร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเรือเดิน
“ภารกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน”

วันที่:26 ตุลาคม 2564

เข้าชม:140

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่