วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายปรารถนา ตะเพียนทอง ผสบ.5 นายสุรศักดิ์ แจ้งจุล ผจภ.6(จบ.)

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายปรารถนา ตะเพียนทอง ผสบ.5 นายสุรศักดิ์ แจ้งจุล ผจภ.6(จบ.)

ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยนำเรือพระราชทาน จำนวน 2 ลำพร้อมเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่ารวม 17 นาย โดยมีนางสาวปราณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงเรือพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากการที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายปรารถนา ตะเพียนทอง ผสบ.5 นายสุรศักดิ์ แจ้งจุล ผจภ.6(จบ.) ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยนำเรือพระราชทาน จำนวน 2 ลำพร้อมเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่ารวม 17 นาย โดยมีนางสาวปราณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงเรือพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากการที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นต้นน้ำทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในคลองน้ำใส แม่น้ำจันทบุรีจนทำให้มวลน้ำจำนวนมากไหลบ่าเข้าท่วมชุมชนในเขตอำเภอเมืองโดยได้แจกข้าวกล่อง อาหาร น้ำดื่ม รับส่งประชาชน ของใช้ สัตว์เลี้ยง ในพื้นที่บ้านเรือน หมู่บ้านบริเวณวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี และอยู่ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ..
เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเรือเดิน
“ภารกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่า เพื่อประชาชน”

 

วันที่:26 ตุลาคม 2564

เข้าชม:203

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin