วันที่ 16-17 กันยายน 2564 กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5

นายสาธิต กุลเกียรติศักดิ์ หัวหน้างานพัฒนาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ สบ.5 สำรวจความคิดเห็นก่อนการปฎิบัติงานขุดลอกร่องน้ำตามแผนงานไตรมาสแรก ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งนี้จำนวน 2 ร่องน้ำ ประกอบด้วย ร่องน้ำบางอิน(ร่องนอก) อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และ ร่องน้ำคลองสน(เกาะช้าง)(ร่องใน) อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

 

วันที่ 16-17 กันยายน 2564 กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 นายสาธิต กุลเกียรติศักดิ์ หัวหน้างานพัฒนาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ สบ.5 สำรวจความคิดเห็นก่อนการปฎิบัติงานขุดลอกร่องน้ำตามแผนงานไตรมาสแรก ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งนี้จำนวน 2 ร่องน้ำ ประกอบด้วย
1.ร่องน้ำบางอิน(ร่องนอก) อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มี นายเฉียน โสภณ ประธานสมาชิกกลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน เป็นตัวแทนชาวบ้าน รับทราบ รับฟังแผนงานการดำเนินงานเบื้องต้น แนวทิ้งดินชายฝั่ง พร้อมทั้งได้ทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนก่อนปฏิบัติงานขุดลอก ผ่านระบบออนไลน์ Google Form มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 14 ราย ซึ่งความต้องการของกลุ่มเรือประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่ มีความต้องการให้ทำการขุดลอกตลอดแนวร่องน้ำ ทั้งร่องน้ำด้านนอกและร่องน้ำด้านใน เพื่อแก้ปัญหาการตื้นเขินตลอดแนวร่องน้ำ โดยคาดหวังผลการแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของร่องน้ำได้สำเร็จตามเป้าหมายเป็นอย่างสูง
2.ร่องน้ำคลองสน(เกาะช้าง)(ร่องใน) อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด มี.นายศักดิ์ชัย แซ่ตั๊น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 เป็นผู้แทนประชาชน และสมาชิกกลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน รับทราบ รับฟังแผนงานการดำเนินงานเบื้องต้น แนวทิ้งดินชายฝั่ง พร้อมทั้งได้ทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนก่อนปฏิบัติงานขุดลอก ผ่านระบบออนไลน์ Google Form มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 16 ราย ซึ่งความต้องการของกลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน มีความต้องการให้ทำการขุดลอกแนวร่องน้ำต่อจากโครงการขุดลอกเดิมที่เรือเจ้าท่า ข.23 ได้ดำเนินการขุดลอกไว้ก่อนแล้ว
เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเรือเดิน
“ภาระกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน”

วันที่:26 ตุลาคม 2564

เข้าชม:130

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่