วันที่ 18 กันยายน 2564 กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5

ชุดปฏิบัติงานฯ รับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจหลังการขุดลอก ร่องนำ้คลองใหญ่(ร่องใน) และร่องน้ำคลองนา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

 

วันที่ 18 กันยายน 2564 กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ชุดปฏิบัติงานฯ รับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจหลังการขุดลอก ร่องนำ้คลองใหญ่(ร่องใน) และร่องน้ำคลองนา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด้วยสถานการณ์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ตามประกาศจังหวัดตราด งดจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม จึงจัดเป็นกลุ่มย่อยและแบบสอบถามออนไลน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ นายวีระชาญ ประทีปาระยะกุล และประธานกลุ่มประมงเรือเล็กอำเภอคลองใหญ่ ผู้ใช้ร่องน้ำ รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ร่องน้ำ มีข้อเสนอแนะว่าขอให้เรือเข้ามาขุดร่องน้ำด้านนอกและด้านในให้เวลาเดียวกัน ระดับความพึงพอใจจากแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 95.45
ร่องน้ำคลองนา สรุปผลการทำงาน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากนายกเทศมนตรีตำบลหาดเล็ก นางสาวกิจปภา ประสิทธิเวช และผู้ใช้ร่องน้ำมีข้อเสนอแนะคือต้องการเขื่อนหิน ป้องกันคลื่นลมในหน้ามรสุม ลดการเสียหายของบ้านริมร่องน้ำและชะลอการตื้นเขินของร่องน้ำเนื่องจากร่องน้ำคลองนา เป็นพื้นที่ทะเลเปิด โดยมีระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 100
เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเรือเดิน
“ภารกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน”

วันที่:26 ตุลาคม 2564

เข้าชม:136

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่