วันที่ 18 กันยายน 2564 กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5

นายสาธิต กุลเกียรติศักดิ์ หัวหน้างานพัฒนาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ สบ.5 ร่วมสำรวจความคิดเห็นก่อนการปฎิบัติงานขุดลอก โดยถือปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด19 โดยจัดประชุมกลุ่มย่อยและตอบแบบสอบถามออนไลน์ ตามแผนงานไตรมาสแรก ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งนี้จำนวน 2 ร่องน้ำ มีร่องน้ำกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี และ ร่องน้ำพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

 

นที่ 18 กันยายน 2564 กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 นายสาธิต กุลเกียรติศักดิ์ หัวหน้างานพัฒนาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ สบ.5 ร่วมสำรวจความคิดเห็นก่อนการปฎิบัติงานขุดลอก โดยถือปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด19 โดยจัดประชุมกลุ่มย่อยและตอบแบบสอบถามออนไลน์ ตามแผนงานไตรมาสแรก ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งนี้จำนวน 2 ร่องน้ำ มี
1.ร่องน้ำกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี มีนายเอ็นดู สุวรรณปราณี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี,นายประกิจ เหมเวช กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจันทบุรี และ ตัวแทนชาวบ้านที่ทำอาชีพประมง เข้าร่วมรับทราบ และรับฟังแผนการดำเนินงานขุดลอก พร้อมทั้งได้ทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนก่อนปฏิบัติงานขุดลอก ผ่านระบบออนไลน์ Google Form มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 15 ราย ซึ่งความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่อยากให้มีการดำเนินการขุดลอก เพราะร่องน้ำนี้ไม่ได้ทำการขุดลอกมาเป็นระยะเวลานานแล้วกว่า 24 ปี มีความยากลำบาก เรือติดตื้น ออกทำการประมงไม่สะดวก
2.ร่องน้ำพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีนายสมศักดิ์ ผ่องแผ้ว นายกสมาคมปากน้ำพังราดและตัวแทนชาวบ้านที่ทำอาชีพประมง อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ เข้าร่วมรับทราบ และรับฟังแผนการดำเนินงานขุดลอก จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุดของแผนการขุดลอก ครั้งนี้ พร้อมทั้งได้ทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนก่อนปฏิบัติงานขุดลอก ผ่านระบบออนไลน์ Google Form มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 15 ราย ซึ่งความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการขุดลอกในครั้งนี้
เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเรือเดิน
“ภาระกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน”

วันที่:26 ตุลาคม 2564

เข้าชม:146

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin