วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขุดลอกร่องน้ำกรมหลวงชุมพร อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงาน

โดยเรือเจ้าท่าข.23 เรือเจ้าท่า 223 ระยะทาง 1,050 เมตร ความลึก 2.00 – 2.50 เมตรจากน้ำลงต่ำสุด ปริมาณวัสดุขุดลอก 96,635 ลบม. ระยะแนวท่อส่งดินประมาณ 180 เมตร เปิดหน่วยวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ราชการประมาณ 75 วัน

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 นายสาธิต กุลเกียรติศักดิ์ นายช่างขุดลอกชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน่วยหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเทียบเรือกรมหลวงชุมพร  อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (เปิดหน่วยฯ วันที่ 18 มิถุนายน 2564  ราชการประมาณ 75 วัน) โดยเรือเจ้าท่าข.23 เรือเจ้าท่า 223 ระยะทาง 1,050 เมตร ความลึก 2.00 – 2.50 เมตรจากน้ำลงต่ำสุด ปริมาณวัสดุขุดลอก 96,635 ลบ.ม.  ระยะแนวท่อส่งดินประมาณ 180 เมตร
* ผลการปฎิบัติงาน
-ผลงานขุดลอก 1,050 เมตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนงาน ประกอบด้วย
– ร่องน้ำ ความยาว 800 เมตร ความกว้างก้นร่อง 40 เมตร
– ที่จอดเรือด้านซ้าย ด้านขวา ความยาว 250 เมตร ความกว้างก้นร่องรวม 150 เมตร
* เป้าหมายเพื่อขุดลอกร่องน้ำให้ได้ความลึก ความกว้างตามเกณฑ์แก้ไขความตื้นเขินของร่องน้ำจากตะกอนโคลนปนทรายและลูกรัง  เศษวัสดุที่สะสมกีดขวางทางน้ำ ทำให้เรือหน่วยงานราชการพื้นที่ ,เรือเพื่อการท่องเที่ยว และเรือสินค้าสัญจรเข้า-ออกได้สะดวก ปลอดภัยตลอดเวลา
– เตรียมการจับยึด ท่อทุ่นอุปกรณ์ขุดลอก เตรียมการขนย้ายเครื่องจักร แผนงานต่อไปร่องน้ำแหลมทองหลาง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเรือเดิน
  “ภารกิจเหนือสิ่งอื่นใด
 กรมเจ้าท่า  เพื่อประชาชน”

วันที่:26 ตุลาคม 2564

เข้าชม:140

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่