วันที่ 4 มีนาคม 2565 ประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นระหว่างการขุดลอก ร่องน้ำคลองน้ำใส อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

⚓สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า⚓
ประชุมกลุ่มย่อยและตอบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
วันที่ 4 มีนาคม 2565
………………………………………
                        หัวหน้าหน่วยพร้อมชุดปฏิบัติงานขุดลอกคลองน้ำใส อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยช่างเครื่องเรือกลชายทะเล ช.4 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมชุด เป็นผู้นำบรรยาย ชี้แจง โดยจัดประชุมกลุ่มย่อยและ
ตอบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่องาน ระหว่างการขุดลอกร่องน้ำคลองน้ำใส ซึ่งเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกัน 3 เทศบาล ประกอบด้วย
  1. เทศบาลเมืองจันทบุรีมี นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี รับฟังและสอบถามถึงแนวทางการขุดลอก ผลกระทบจากการขุดลอก รวมทั้งแผนงานถัดไปที่จะดำเนินการในพื้นที่คลองน้ำใส
  2. นายประยุทธ์ วาสนาวิน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะขวาง รับฟังผลงานและแผนงานและสอบถามข้อสงสัยในเรื่องการขุดลอก
  3. นายสุนทร ดีซื่อ ปลัดเทศบาลเนินวงและทีมงาน สมาชิกเทศบาลเนินวง รับฟังผลและแผนการปฏิบัติงานต่อไปและสอบถามข้อสงสัยเรื่องการขุดลอกและพื้นที่ใกล้แนวร่องนำ้
                        ทั้งนี้การลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นออนไลน์ จากผู้พักอาศัยพื้นที่ริมคลอง รวมทั้งผู้ใช้เรือสัญจรในพื้นที่ ข้อมูลที่ได้รับ ข้อเสนอแนะจะมาใช้ในการวางแผนการทำงานให้เหมาะสมตรงความต้องการ..
โดยสรุป ทุกคนเห็นด้วยตามแผนงานที่วางไว้ การทำงานไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน การประกอบอาชีพแต่อย่างใดพร้อมสนับสนุนให้ปฏิบัติงานขุดลอกต่อไปจนแล้วเสร็จตามแผน…..
เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเรือเดิน
“ภาระกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน”
———————————————-
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5
โทรศัพท์ : 039-391003
อีเมล : cdmc5@md.go.th
เว็บไซต์ : https://www.cdnmoffice5.md.go.th

วันที่:04 มีนาคม 2565

เข้าชม:159

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice5

แกลเลอรี่