วันที่ 15 มีนาคม 2565 สรุปความก้าวหน้า งานขุดลอกร่องน้ำคลองน้ำใส อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

⚓สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5  สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า⚓
ความก้าวหน้า งานขุดลอกคลองน้ำใส  อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 15 มีนาคม 2565
…………………………………………………………………
                ชุดปฏิบัติงานขุดลอกคลองน้ำใส อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยหัวหน้าหน่วยฯ เครื่องจักรที่ใช้ ประกอบด้วยรถขุด จบ.2 และเรือเจ้าท่า ข.400 โป๊ะเช่าเอกชน ระยะทาง 1,075 เมตร ความกว้างก้นร่องน้ำ
10 เมตรและ 30 เมตร ความลึก 3.00 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง ปริมาณวัสดุขุดลอก 35,241.00 ลบ.ม. ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง กม. 0+550 และ กม.  0+650 ถึง กม.  1+175 เปิดหน่วยฯวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
ราชการประมาณ 65 วัน
เป้าหมายการขุดลอกฯ
-เพื่อให้ได้ความลึก ความกว้างตามเกณฑ์ แก้ไขความตื้นเขินของร่องน้ำจากตะกอนทราย เศษวัสดุที่สะสมกีดขวางแนวร่องน้ำ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินเรือ มีเรือขนาดเล็กสัญจร ส่งเสริมอาชีพประมง เพิ่มรายได้ในชุมชน ช่วยในการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในเขตเมืองจันทบุรี
ผลการปฏิบัติงาน
-ระยะทางสะสม 577 เมตร วัสดุขุดลอก 22,120.77 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 62.77 ของแผนงาน
เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเรือเดิน
“ภาระกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน”
———————————————-
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5
โทรศัพท์ : 039-391003
อีเมล : cdmc5@md.go.th
เว็บไซต์ : https://www.cdnmoffice5.md.go.th

วันที่:15 มีนาคม 2565

เข้าชม:187

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice5

แกลเลอรี่