วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ตรวจสอบร่องน้ำแหลมทองหลาง จังหวัดตราด

⚓️สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า⚓️
ตรวจสอบร่องน้ำแหลมทองหลาง จังหวัดตราด

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

……………………………………..

                   กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ได้ลงพื้นที่บริเวณบ้านแหลมทองหลาง หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมงอบ อำเภอเมือง จังหวัดตราด เพื่อรับฟังปัญหา

ความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน  กรณีประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน  เนื่องจากร่องน้ำทางเดินเรือเกิดการตื้นเขิน  โดยเฉพาะช่วงเวลาน้ำลงต่ำเรือประมงไม่สามารถสัญจรเข้า-ออก บริเวณร่องน้ำ

ดังกล่าวได้ โดยได้รับการประสานงานจากนายวิศรุต มารารัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลแหลมงอบ จากการประสานงานและตรวจสอบสภาพพื้นที่  พบว่าบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีร่องน้ำแหลมทองหลาง  ที่ประชาชนใช้

เป็นทางสัญจรทางน้ำ เคยได้รับการขุดลอกจากกรมเจ้าท่าในปีงบประมาณ 2564 ปัจจุบันยังคงสามารถใช้ร่องน้ำดังกล่าวเป็นเส้นทางสัญจรเข้า-ออกได้ปกติ  แต่ด้วยพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีร่องน้ำที่ประชาชนในพื้นที่

ใช้เป็นที่จอดพักเรือ 2 จุด คือด้านซ้ายและด้านขวาของร่องน้ำ  ซึ่งปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินเรือประมงพื้นบ้านไม่สามารถเข้า-ออกได้อย่างสะดวก  อีกทั้งในช่วงฤดูมรสุม  มักเกิดคลื่นลมแรง  ส่งผลให้เรือประมงพื้นบ้าน

ของประชาชนมักได้รับความเสียหาย  เนื่องจากไม่สามารถนำเรือเข้าไปจอดพักได้อย่างสะดวก   จึงต้องการให้กรมเจ้าท่าดำเนินการขุดลอกร่องน้ำสำหรับเป็นจุดจอดพักเรือ  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชนต่อไป..

 

เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเดินเรือ
“ภารกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน”
———————————————-
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5
โทรศัพท์ : 039-391003
อีเมล : cdmc5@md.go.th
เว็บไซต์ : https://cdnmoffice5.md.go.th/

วันที่:26 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:39

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice5

แกลเลอรี่