วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 งานขุดลอกร่องน้ำคลองบางอินและร่องน้ำคลอง เจ๊กลัก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

⚓สบ.5 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ  กรมเจ้าท่า⚓
งานขุดลอกร่องน้ำคลองบางอินและร่องน้ำคลองเจ๊กลัก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
……………………………………………………….

                  หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองบางอินและร่องน้ำคลองเจ๊กลักอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  เครื่องจักรรถขุด จบ.2 และชุดเรือขุดลอกร่องน้ำพื้นที่ป่าชายเลนระยะทาง 1,450 เมตร

ความกว้างก้นร่องน้ำ 10 – 30 เมตร และ 10 – 30 เมตร ความลึก 1.00 – 2.00 เมตร และ 1.00 – 1.70 เมตร จากระดับน้ำทะเลลงต่ำสุดปริมาณวัสดุขุดลอก 65,735.25 ลูกบาศก์เมตรตั้งแต่กม.- 0+100

ถึง กม. 0+150 และ กม.-1+000 ถึงกม.0+200 เปิดหน่วยฯวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ราชการประมาณ 115 วัน

 

เป้าหมายเพื่อการขุดลอกฯ
– ให้ได้ความลึก ความกว้างตามเกณฑ์ แก้ไขความตื้นเขินของร่องน้ำจากตะกอนดินทรายและเศษวัสดุ
ที่สะสมกีดขวางแนวร่องน้ำ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินเรือ ส่งเสริมอาชีพประมง เพิ่มรายได้ในชุมชน ช่วยในการระบายน้ำ
ผลการปฏิบัติงาน
– นำรถขุด จบ.2 ชุดเรือขุดลอกฯ
พร้อมเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณร่องน้ำคลองบางอิน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
– ติดตั้งบรรทัดน้ำขุดลอก, หาค่าพิกัดแนวขุดลอก, ปักธงสัญลักษณ์แนวขุดลอก, พร้อมหาค่าพิกัดจุดทิ้งดินและวางทุ่นแสดงตำบลที่ทิ้งดิน
– ระยะทางสะสม 4 เมตร คิดเป็นร้อยละ 0.71
– ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องยนต์และอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติงาน
สภาพอากาศโดยทั่วไป
มีเมฆเป็นบางส่วน ปฏิบัติงานได้ปกติ

เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเรือเดิน
“ภาระกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน”
———————————————
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5
โทรศัพท์ : 039-391003
อีเมล : cdmc5@md.go.th
เว็บไซต์ : https://cdnmoffice5.md.go.th/

วันที่:28 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:52

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice5

แกลเลอรี่