วันที่ 5 ธันวาค6ม 255 ขุดลอกร่องน้ำบ้านคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

⚓สบ.5 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำกรมเจ้าท่า⚓

ขุดลอกร่องน้ำบ้านคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

วันที่ 5 ธันวาค6ม 255

             กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด หัวหน้าหน่วยฯ เครื่องจักรขุดลอก โดยเรือเจ้าท่า ข.23 และเรือเจ้าท่า 223 ระยะทาง 950 เมตร ความกว้างก้นร่องน้ำ 40 เมตร ความลึก 1.50 เมตร จากระดับน้ำทะเลลงต่ำสุดปริมาณวัสดุขุดลอก 81,934 ลบ.ม. ตั้งแต่ กม.- 1+000 ถึง กม.-0+050 เปิดหน่วยฯวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ระยะเวลาประมาณ 75 วัน

เป้าหมายเพื่อการขุดลอกฯ

– ให้ได้ความลึก ความกว้างตามเกณฑ์ แก้ไขความตื้นเขินของร่องน้ำจากตะกอนดินทราย และ เศษวัสดุที่สะสมกีดขวางแนวร่องน้ำ เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้ร่องน้ำเดินเรือได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ส่งเสริมอาชีพประมง เรือประมง       ประมาณ 80 ลำ เพิ่มรายได้ในชุมชนและช่วยในการระบายน้ำช่วงฤดูน้ำหลาก

ผลการปฏิบัติงาน

– ขุดลอกได้ระยะทางสะสม 55 เมตร วัสดุขุดลอกคิดเป็นร้อยละ 5.70 ของแผนงาน
– เก็บขยะ เช่นยางรถยนต์ ถุงพลาสติก ออกจากหัวขุด กล่องแยกขยะ
– สภาพอากาศโดยทั่วไป
ปลอดโปร่ง ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเรือเดิน
“ภาระกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน”
———————————————-
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5
โทรศัพท์ : 039-391003
อีเมล : cdmc5@md.go.th
เว็บไซต์ : https://cdnmoffice5.md.go.th/

วันที่:05 ธันวาคม 2565

เข้าชม:79

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice5

แกลเลอรี่