วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด รอบ 1/2566

⚓️สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5
สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า⚓️
:ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด รอบ 1/2566

วันที่ 8 ธันวาคม 2565

                        ผสบ.5 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน ข้าราชการ พนักงานราชการ เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัด KPI รอบที่ 1/2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตกลงค่าน้ำหนักตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้เข้าใจการประเมิน กรอบระยะเวลาในการประเมิน เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้รับการประเมินและผู้ประเมิน โดยทั้งหมดจะต้องสอดคล้องกับแผนงาน นโยบาย ภารกิจของกรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ รวมทั้งวางแผนการทำงาน งานที่มอบหมายเพิ่มเติม งานในหน้าที่ อื่นๆ ตามแผนงานการขุดลอกที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่…
———————————————-
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5
โทรศัพท์ : 039-391003
อีเมล : cdmc5@md.go.th
เว็บไซต์ : https://cdnmoffice5.md.go.th/

วันที่:09 ธันวาคม 2565

เข้าชม:66

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice5

แกลเลอรี่