วันที่ 18 ธันวาคม 2565 งานขุดลอกร่องน้ำคลองบางอินและร่องน้ำคลองเจ๊กลัก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

⚓สบ.5 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า⚓
:งานขุดลอกร่องน้ำคลองบางอินและร่องน้ำคลองเจ๊กลัก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

วันที่ 18 ธันวาคม 2565

                         หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองบางอินและร่องน้ำคลองเจ๊กลัก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด นายณรงค์ฤทธิ์ ภาคภูมิ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ เครื่องจักรรถขุด จบ.2 และชุดเรือขุดลอกร่องน้ำพื้นที่ป่าชายเลน แผนงาน ระยะทาง 1,450 เมตร ความกว้างก้นร่องน้ำ 10 – 30 เมตร และ 10 – 30 เมตร ความลึก 1.00 – 2.00 เมตร และ 1.00 – 1.70 เมตร จากระดับน้ำทะเลลงต่ำสุดปริมาณวัสดุขุดลอก 65,735.25 ลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่
กม.- 0+100 ถึง กม. 0+150 และ กม.-1+000 ถึงกม.0+200 เปิดหน่วยฯวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ราชการประมาณ 115 วัน
เป้าหมายการขุดลอกฯ
– ให้ได้ความลึก ความกว้างตามเกณฑ์ แก้ไขความตื้นเขินของร่องน้ำจากตะกอนดินทรายและเศษวัสดุที่สะสมกีดขวางแนวร่องน้ำ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินเรือ ส่งเสริมอาชีพประมงชายฝั่งเรือประมงขนาดเล็กประมาณ 60 ลำ ชาวบ้านชุมชนในพื้นที่ 350 ครัวเรือน เพิ่มรายได้ในชุมชน ช่วยในการระบายน้ำ
ผลการปฏิบัติงาน
– ระยะทางสะสม 157 เมตร คิดเป็นร้อยละ 19.20 ของแผนงาน
เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเรือเดิน
“ภาระกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน”
———————————————
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5
โทรศัพท์ : 039-391003
อีเมล : cdmc5@md.go.th
เว็บไซต์ :
https://cdnmoffice5.md.go.th/

     

วันที่:18 ธันวาคม 2565

เข้าชม:44

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice5