วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ประชุมแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 5/65

สบ.5 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำกรมเจ้าท่า
:ประชุมแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส จังหวัดจันทบุรี 
ครั้งที่ 5/65

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น.

                     ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองน้ำใส จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 5/2565 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคลองน้ำใสอย่างต่อเนื่อง โดยในที่ประชุมเห็นสมควรให้มีการก่อสร้างประตูระบายน้ำ และเขื่อนป้องกันตลิ่งพื้นที่ชุมชนคลองน้ำใส เพื่อส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ…

เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเรือเดิน
“ภาระกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน” –

———————————————
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5
โทรศัพท์ : 039-391003
อีเมล : cdmc5@md.go.th
เว็บไซต์ : https://cdnmoffice5.md.go.th/

วันที่:23 ธันวาคม 2565

เข้าชม:43

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice5