วันที่ 9-10 มกราคม 2566 ชุดสำรวจ สบ.5 ปฏิบัติหน้าที่สำรวจหลังการงานขุดลอกแล้วเสร็จที่ร่องน้ำคลองบางอิน และสำรวจระหว่างการขุดลอกร่องน้ำคลองเจ๊กลัก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

วันที่ 9-10 มกราคม 2566 กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ชุดสำรวจ สบ.5

ปฏิบัติหน้าที่สำรวจหลังการงานขุดลอกแล้วเสร็จที่ร่องน้ำคลองบางอิน และสำรวจระหว่างการขุดลอกร่องน้ำคลองเจ๊กลัก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ร่องน้ำคลองบางอิน ขุดลอกแล้วเสร็จ
-ความกว้างก้นร่อง 10 เมตร ลึก 1 เมตร (llw.)
-ความกว้างก้นร่อง 20 เมตร ลึก 2 เมตร (llw.)
-ระยะทาง 250 เมตร
-ความลาดเอียง 1:6
-ปริมาณวัสดุ 16,730.75 ลบ.ม.
ร่องน้ำคลองเจ๊กลัก ระหว่างการขุดลอก
-ควาวกว้าง 10 ,20 เมตร ความลึก 1.7 เมตร (llw.)
-ระยะทาง 1,200 เมตร
-ความลาดเอียง 1:6
-ปริมาณวัสดุ 49,022.50 ลบ.ม.
ซึ่งการขุดลอกเป็นไปตามแผนงานขุดลอก(ดำเนินการเอง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่ง สบ.5 มีแผนปฏิบัติงานตามความต้องการของชุมชนอีกหลายร่องน้ำพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
……………………………………………
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5
โทรศัพท์ : 039-391003
อีเมล : cdmc5@md.go.th
เว็บไซต์ : https://cdnmoffice5.md.go.th/

 

วันที่:12 มกราคม 2566

เข้าชม:52

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice5