วันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 ติดตามผลการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านคลองใหญ่ ร่องน้ำคลองบางอิน ร่องน้ำคลองเจ๊กลักจังหวัดตราด

⚓สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า⚓

:ติดตามผลการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านคลองใหญ่ ร่องน้ำคลองบางอิน ร่องน้ำคลองเจ๊กลักจังหวัดตราด

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2565

                            ผสบ.5 เจ้าหน้าที่ สบ.5  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯร่องน้ำบ้านคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดและหัวหน้าหน่วยร่องน้ำคลองบางอิน ร่องน้ำคลองเจ๊กลัก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ตรวจติดตาม กำกับ ควบคุมผลการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำให้เป็นไปตามแผนงานขุดลอก(ดำเนินการเอง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับทราบความก้าวหน้า ผลดำเนินการขุดลอก แนวทางการทำงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค ความชำรุด การซ่อมแซมเครื่องจักร ซักซ้อมทำความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาวัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ปัญหาระบบไฮดรอลิกส์เรือเจ้าท่า ข.23 มีกำลังลดลงทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ความชำรุดสึกหรอของบุ้งกี๋(Bucket) ของรถขุด จบ.2 ก่อนรวบรวมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข การบำรุงรักษารวมทั้งวางแผนการใช้งานเครื่องจักรที่มีอยู่ให้สามารถทำงานได้ตามแผนงานต่อไป…
เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเรือเดิน
“ภาระกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่า
เพื่อประชาชน”
————————————————
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5
โทรศัพท์ : 039-391003
อีเมล : cdmc5@md.go.th
เว็บไซต์ : https://cdnmoffice5.md.go.th/

วันที่:20 มกราคม 2566

เข้าชม:43

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice5