วันที่ 19 – 23 มกราคม 2566 ชุดสำรวจ สบ.5 ปฏิบัติหน้าสำรวจจัดทำแผนที่ก่อนการขุดลอกที่ร่องน้ำนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 19 – 23 มกราคม 2566 ชุดสำรวจ สบ.5  ปฏิบัติหน้าสำรวจจัดทำแผนที่ก่อนการขุดลอกที่ร่องน้ำนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รายละเอียดดังนี้
-กว้าง 10-20 เมตร ความลึก 1.00-1.50 เมตร (llw.)
-ระยะทาง 1,050 เมตร ความลาดเอียง 1:6
ตามแผนงานขุดลอกปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่ง สบ.5 มีแผนปฏิบัติงานอีกหลายร่องน้ำ พื้นที่ภาคตะวันออก และตรวจสอบพื้นที่ความกว้าง ความยาว ความลึก รายละเอียดต่างๆ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารูปแบบการขออนุญาตขุดลอก ตามระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตขุดลอกเพื่อดูแลและรักษาสภาพลำน้ำ พ.ศ. 2556 บริเวณร่องน้ำทางเดินเรือคลองบางละมุง โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่1) งานก่อสร้างงานทางทะเล โดยดำเนินการรักษาสภาพร่องน้ำทางเดินเรือที่ ความกว้างเฉลี่ย 21.205 เมตรและระดับความลึกที่ -3.25 เมตร ที่ระดับทะเลปานกลาง (MSL.)ปริมาณวัสดุขุดลอก 72,673.790 ลบ.ม.

เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเรือเดิน
“ภาระกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน”

 

วันที่:23 มกราคม 2566

เข้าชม:52

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice5