วันที่ 26 มกราคม 2566 ขุดลอกร่องน้ำบ้านคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

⚓สบ.5 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำกรมเจ้าท่า⚓

ขุดลอกร่องน้ำบ้านคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

……………………………………..

วันที่ 26 มกราคม 2566 กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบ้านคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด นายช่างขุดลอกชำนาญงานปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ เครื่องจักรขุดลอกเรือเจ้าท่า ข.23 และเรือเจ้าท่า 223 ระยะทาง 950 เมตร ความกว้างก้นร่องน้ำ 40 เมตร ความลึก 1.50 เมตร จากระดับน้ำทะเลลงต่ำสุดปริมาณวัสดุขุดลอก 81,934 ลบ.ม. ตั้งแต่ กม.- 1+000 ถึง กม.-0+050 เปิดหน่วยฯวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ระยะเวลาประมาณ 75 วัน
เป้าหมายเพื่อการขุดลอกฯ
– ให้ได้ความลึก ความกว้างตามเกณฑ์ แก้ไขความตื้นเขินของร่องน้ำจากตะกอนดินทราย และเศษวัสดุที่สะสมกีดขวางแนวร่องน้ำ เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้ร่องน้ำเดินเรือได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ส่งเสริมอาชีพประมง เรือประมง ประมาณ 80 ลำ เพิ่มรายได้ในชุมชนและช่วยในการระบายน้ำช่วงฤดูน้ำหลาก
ผลการปฏิบัติงาน
– ขุดลอกได้ระยะทางสะสม 608 เมตร วัสดุขุดลอกคิดเป็นร้อยละ 81.01 ของแผนงาน
เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานขุดลอก(ดำเนินการเอง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเรือเดิน
“ภาระกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน” ———————————————-
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5
โทรศัพท์ : 039-391003
อีเมล : cdmc5@md.go.th
เว็บไซต์ : https://cdnmoffice5.md.go.th/

วันที่:26 มกราคม 2566

เข้าชม:53

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice5

แกลเลอรี่