วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 งานขุดลอกร่องน้ำคลองบางอินและร่องน้ำคลองเจ๊กลัก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

⚓สบ.5 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำกรมเจ้าท่า⚓

งานขุดลอกร่องน้ำคลองบางอินและร่องน้ำคลองเจ๊กลัก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

……………………………………..

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองบางอินและร่องน้ำคลองเจ๊กลัก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  หัวหน้าหน่วยฯ เครื่องจักรรถขุด จบ.2 และชุดเรือขุดลอกร่องน้ำพื้นที่ป่าชายเลนระยะทาง 1,450 เมตร
ความกว้างก้นร่องน้ำ 10 – 30 เมตร และ 10 – 30 เมตร ความลึก 1.00 – 2.00 เมตร และ 1.00 – 1.70 เมตร จากระดับน้ำทะเลลงต่ำสุดปริมาณวัสดุขุดลอก 65,735.25 ลูกบาศก์เมตรตั้งแต่กม.- 0+100
ถึง กม. 0+150 และ กม.-1+000 ถึงกม.0+200
เปิดหน่วยฯวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ราชการประมาณ 115 วัน
เป้าหมายการขุดลอกฯ
– ให้ได้ความลึก ความกว้างตามเกณฑ์ แก้ไขความตื้นเขินของร่องน้ำจากตะกอนดินทรายและเศษวัสดุที่สะสมกีดขวางแนวร่องน้ำ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินเรือ ส่งเสริมอาชีพประมงชายฝั่งประมาณ 60 ลำ 350 ครัวเรือน เพิ่มรายได้ในชุมชน ช่วยในการระบายน้ำ
ผลการปฏิบัติงาน
– ระยะทางสะสม 913 เมตร วัสดุขุดลอก 37,265.31 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56.69 ของแผนงาน
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานขุดลอกฯดำเนินการเอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเรือเดิน
“ภาระกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน”
———————————————
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5
โทรศัพท์ : 039-391003
อีเมล : cdmc5@md.go.th
เว็บไซต์ :

วันที่:01 กุมภาพันธ์ 2566

เข้าชม:44

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice5

แกลเลอรี่