วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองบางอินและร่องน้ำคลองเจ๊กลัก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

⚓สบ.5 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำกรมเจ้าท่า⚓

หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองบางอินและร่องน้ำคลองเจ๊กลัก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

………………………………………

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

หัวหน้าหน่วยฯ มอบหมายให้ช่างเครื่องเรือกลชายทะเล ช 4 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมชุดปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ชุดเรือขุดลอกร่องน้ำพื้นที่ป่าชายเลน และรถขุด จบ.2 เพื่อให้ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยใช้วิธีประชุมกลุ่มย่อยและทำแบบสอบถามออนไลน์สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกจำนวน 2 ร่องน้ำประกอบด้วย

1. โครงการขุดลอกร่องน้ำคลองบางอิน อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด – แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการขุดลอกร่องน้ำครั้งนี้ (หลังการขุดลอก) ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการขุดลอกร่องน้ำครั้งนี้ โดยคิดเป็นคะแนนร้อยละ 98 ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีบ้านพักอาศัยใกล้พื้นที่ขุดลอกและประกอบอาชีพประมงและต้องการให้กรมเจ้าท่าเข้ามาขุดลอกร่องน้ำเป็นประจำทุกปี
2. โครงการขุดลอกร่องน้ำคลองเจ๊กลัก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด – แบบสอบถามการร่วมคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการขุดลอกร่องน้ำครั้งนี้ (ระหว่างการขุดลอก)รับฟังความคิดเห็นและอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคของชุดเรือขุดลอกร่องน้ำพื้นที่ป่าชายเลน และรถขุด จบ.2 ประชาชนต้องการให้ดำเนินงานขุดลอกให้แล้วเสร็จเพื่อให้เรือเข้าออกได้ตลอดเวลา
เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเรือเดิน
“ภาระกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน”
———————————————
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5
โทรศัพท์ : 039-391003
อีเมล : cdmc5@md.go.th
เว็บไซต์ :https://cdnmoffice5.md.go.th/

วันที่:02 กุมภาพันธ์ 2566

เข้าชม:43

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice5

แกลเลอรี่