วันที่ 9 -11 กุมภาพันธ์ 2566 สำรวจตรวจสอบการขุดลอกร่องน้ำบ้านคลองใหญ่ ร่องน้ำคลองเจ๊กลัก จังหวัดตราด

⚓สบ.5 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำกรมเจ้าท่า⚓

สำรวจตรวจสอบการขุดลอกร่องน้ำบ้านคลองใหญ่ ร่องน้ำคลองเจ๊กลัก จังหวัดตราด

……………………………………..

วันที่ 9 -11 กุมภาพันธ์ 2566 กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ชุดสำรวจ งานโยธาฯ ประกอบด้วย  หัวหน้างานโยธาและสำรวจ  นายช่างโยธาชำนาญงานและช่างสำรวจ ปฏิบัติหน้าที่ สำรวจระหว่างการขุดลอกร่องน้ำ
คลองเจ๊กลัก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ข้อมูลขุดลอก
-ความกว้าง 10 เมตร ความลึก 1.7 เมตร (llw.)
-ความกว้าง 20 เมตร ความลึก 1.7 เมตร (llw.)
-ระยะทาง 1,200 เมตร
-ลาดเอียง 1:6
-ปริมาณวัสดุ 49,022.50 ลบ.ม.
และสำรวจระหว่างการขุดลอกที่ร่องนำ้
บ้านคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
ข้อมูลขุดลอก
-ความกว้าง 40 เมตร ความลึก 1.5 เมตร (llw.)
-ระยะทาง 950 เมตร
-ลาดเอียง 1:6
-ปริมาณวัสดุ 81,934.00 ลบ.ม.
ตามแผนงานขุดลอก(ดำเนินการเอง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีแผนปฏิบัติงานอีกหลายร่องน้ำ
พื้นที่ภาคตะวันออก…
เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเรือเดิน
“ภาระกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน” ———————————————-
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5
โทรศัพท์ : 039-391003
อีเมล : cdmc5@md.go.th
เว็บไซต์ : https://cdnmoffice5.md.go.th/

วันที่:09 กุมภาพันธ์ 2566

เข้าชม:43

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice5

แกลเลอรี่