วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุม 3 ฝ่าย งานขุดลอกฯแควหนุมานอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

⚓สบ.5 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำกรมเจ้าท่า⚓

ประชุม 3 ฝ่าย งานขุดลอกฯแควหนุมานอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

……………………………………..

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ผสบ.5/ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ งานขุดลอกฯแม่น้ำแควหนุมาน และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม 3 ฝ่าย ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ ผู้ควบคุมงานและฝ่ายผู้รับจ้าง เพื่อให้การดำเนินการขุดลอกตรงตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง โดยได้มีการประชุมชี้แแจงพูดคุยซักซ้อมทำความเข้าใจตามข้อกำหนดในสัญญา กรอบเวลา วางแผนงาน แนวทาง วิธีการขุดลอก เครื่องจักรี่ใช้ การจัดการวัสดุขุดลอก อื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้ลงตรวจสอบสภาพพื้นที่ร่วมกับ เจ้าท่าภูมิภาคที่ 6(ฉช.) เจ้าหน้าที่ อบต.นาแขม จังหวัดปราจีนบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ตามแนวที่ขุดลอก รับทราบความต้องการของชุมชน ก่อนจะวางแผนดำเนินการต่อไป ทั้งนี้งานขุดลอกแควหนุงาน ใช้งบลงทุน ประจำปี พ.ศ.2566 ระยะทางขุดลอก 7,750 เมตร วัสดุขุดลอก 300,000 ลูกบาศก์เมตร เริ่มขุดลอกตามสัญญา วันที่ 26 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ระยะเวลา 180 วัน วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขความตื้นเขินของแควหนุมาน เพิ่มพื้นที่รับน้ำ ป้องกันอุทกภัย..

เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเรือเดิน
“ภาระกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน”
———————————————
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5
โทรศัพท์ : 039-391003
อีเมล : cdmc5@md.go.th
เว็บไซต์ :

วันที่:16 กุมภาพันธ์ 2566

เข้าชม:41

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice5

แกลเลอรี่