วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2566 สำรวจทำแผนที่ก่อนการขุดลอกแควหนุมาน

⚓สบ.5 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำกรมเจ้าท่า⚓

สำรวจทำแผนที่ก่อนการขุดลอกแควหนุมาน

อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

……………………………………..

วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2566 กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โครงการขุดลอกร่องน้ำภายในประเทศที่แควหนุมาน จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย คณะกรรมการฯ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ร่วมสำรวจความลึก ความกว้าง สภาพพื้นที่ริมตลิ่ง สภาพภูมิประเทศสิ่งปลูกสร้าง อาคารบ้านเรือน อื่นๆตลอดความยาวประมาณ 8,000 เมตร เพื่อเก็บรวบรวม จัดทำแผนที่ ภาพตัดขวางลำน้ำ กำหนดวางแนวขุดลอก การจัดการวัสดุขุดลอก ก่อนเริ่มดำเนินการขุดลอกถือเป็นกระบวนงานหนึ่งด้านการขุดลอก ตามรายการประกอบแบบ ตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้งานขุดลอกแควหนุมาน เป็นแผนงานการขุดลอกร่องน้ำภายในประเทศ (งานจ้างเหมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนการขุดลอกระหว่างเดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนกรกฎาคม 2566 ระยะเวลาประมาณ 150 วัน วัสดขุดลอก 300,000 ลบ.ม.โดยกรมเจ้าท่าของบประมาณขุดลอก เพื่อแก้ไขความตื้นเขินของแม่น้ำ ลำคลอง ชายฝั่งทะเล เพื่อนประโยชน์ต่อการเดินเรือ เพิ่มพื้นที่รับน้ำ ช่วยในการระบายน้ำ ป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และยังมีอีกหลายพื้นที่ที่กำลังดำเนินการรวมทั้งแผนงานในอนาคต…
เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเรือเดิน
“ภาระกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน”
———————————————-
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5
โทรศัพท์ : 039-391003
อีเมล : cdmc5@md.go.th
เว็บไซต์ : https://cdnmoffice5.md.go.th/

วันที่:18 กุมภาพันธ์ 2566

เข้าชม:46

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice5

แกลเลอรี่