วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น ก่อนการขุดลอกร่องน้ำคลองนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

⚓สบ.5 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำกรมเจ้าท่า⚓

ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นก่อนการขุดลอกร่องน้ำคลองนาจอมเทียน

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

………………………………………

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ผสบ.5 มอบหมาย หัวหน้างานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ สบ 5 จัดประชุมประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนขุดลอกร่องน้ำคลองนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยติดต่อประสานการจัดประชุม นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน ผู้อำนวยการกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ซึ่งในที่ประชุมมีผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้รับบริการ จำนวน 80 คน เข้าร่วมรับฟังแผนงาน วิธีการก่อนขุดลอก ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเห็นชอบและต้องการให้ขุดลอกร่องน้ำ บริเวณตั้งแต่ปากคลองแนวหัวเขื่อนจนสิ้นสุดแผนงานด้านใน ระยะทางความยาวประมาณ 450 เมตร ซึ่งตามแนวขุดลอก รวมทั้งนำเรือจมกีดขวางออกซึ่งจะได้ประสานเจ้าของเรือ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฏหมาย ทั้งนี้ตามแผนงานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล(ดำเนินการเอง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จะขุดลอกร่องน้ำคลองนาจอมเทียน ช่วงเดือนเมษายน 2566 เครื่องจักร รถขุด จบ.2 และชุดเรือขุดลอกร่องน้ำพื้นที่ป่าชายเลน รวมทั้งยังมีแผนขุดลอกอีกหลายร่องน้ำพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก….
เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเรือเดิน
“ภารกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน”
———————————————-
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5
โทรศัพท์ : 039-391003
อีเมล : cdmc5@md.go.th
เว็บไซต์ :

วันที่:21 กุมภาพันธ์ 2566

เข้าชม:48

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice5

แกลเลอรี่