วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 งานขุดลอกร่องน้ำท่าเทียบเรือแหลมงอบ

⚓สบ.5 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำกรมเจ้าท่า⚓

งานขุดลอกร่องน้ำท่าเทียบเรือแหลมงอบ

อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

………………………………………

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเทียบเรือแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ เครื่องจักรโดยเรือเจ้าท่า ข.23 และเรือเจ้าท่า 223 ความยาวร่องน้ำ 1,000 เมตร ระยะทางขุดลอกเข้า ท่าเรือ (ด้านซ้ายและด้านขวาท่าเทียบเรือ รวม 1,250 เมตร) ความกว้างก้นร่องน้ำ
40.00 – 60.00 เมตร ความลึก 2.50 เมตร จากระดับน้ำทะเลลงต่ำสุดปริมาณวัสดุขุดลอก 56,939.50 ลบ.ม.ตั้งแต่ กม.-0+850 ถึง กม.0+150 และกม.-0+100 ถึง กม. 0+150 ตามแผนที่สำรวจกรมเจ้าท่า เปิดหน่วยฯ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ราชการประมาณ 60 วัน
เป้าหมายเพื่อการขุดลอกฯ
– ให้ได้ความลึก ความกว้างตามเกณฑ์ แก้ไขความตื้นเขินของร่องน้ำจากตะกอนดินทราย และ เศษวัสดุที่สะสมกีดขวางแนวร่องน้ำ เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้ร่องน้ำเดินเรือ เรือประมง เรือท่องเที่ยว เรือขนส่ง อื่นๆประมาณ 100 ลำ สามารถนำเรือเข้า – ออก จอดเทียบท่าและเป็นแอ่งกลับลำได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการประมง
ผลการปฏิบัติงาน
– ขุดลอกได้ระยะทางสะสม 195 เมตร คิดเป็นร้อยละ 35.81 ของแผนขุดลอก
เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเรือเดิน
“ภารกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน”
———————————————-
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5
โทรศัพท์ : 039-391003
อีเมล : cdmc5@md.go.th
เว็บไซต์ :https://cdnmoffice5.md.go.th/

วันที่:26 กุมภาพันธ์ 2566

เข้าชม:56

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice5

แกลเลอรี่