วันที่ 1 มีนาคม 2566 ตรวจสอบแนวขุดลอกร่องน้ำท่าเทียบเรือแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

⚓สบ.5 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำกรมเจ้าท่า⚓
ตรวจสอบแนวขุดลอกร่องน้ำท่าเทียบเรือแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
………………………………………
วันที่ 1 มีนาคม 2566 ชุดสำรวจ สบ.5  ปฏิบัติหน้าสำรวจ ตรวจสอบแนวขุดลอก และบรรทัดน้ำสำหรับงานขุดลอก ที่ร่องนำ้ท่าเทียบเรือแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ตามแผนขุดลอก
-กว้าง 40-60 เมตร ลึก 2.5 เมตร (llw.)
-ระยะทาง 1,000 เมตร
-ลาดเอียง 1:6
-ปริมาณวัสดุ 56,939.50 ลบ.ม.
ตามแผนงานขุดลอก(ดำเนินการเอง)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สบ.5 มีแผนปฏิบัติงานอีกหลายร่องน้ำ พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก….
เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเรือเดิน
“ภารกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน”
———————————————-
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5
โทรศัพท์ : 039-391003
อีเมล : cdmc5@md.go.th
เว็บไซต์ :https://cdnmoffice5.md.go.th/

วันที่:01 มีนาคม 2566

เข้าชม:52

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice5