วันที่ 6 มีนาคม 2566 งานขุดลอกร่องน้ำคลองบางอินและร่องน้ำคลองเจ๊กลัก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

⚓สบ.5 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำกรมเจ้าท่า⚓
งานขุดลอกร่องน้ำคลองบางอินและร่องน้ำคลองเจ๊กลัก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
……………………………………..
วันที่ 6 มีนาคม 2566 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองบางอินและร่องน้ำคลองเจ๊กลัก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด หัวหน้าหน่วยคลองบางอินและร่องน้ำคลองเจ๊กลัก เครื่องจักรรถขุด จบ.2 และชุดเรือขุดลอกร่องน้ำพื้นที่ป่าชายเลนระยะทาง 1,450 เมตร ความกว้างก้นร่องน้ำ 10 – 30 เมตร และ 10 – 30 เมตร ความลึก 1.00 – 2.00 เมตร และ1.00 – 1.70 เมตร จากระดับน้ำทะเลลงต่ำสุดปริมาณวัสดุขุดลอก 65,735.25 ลูกบาศก์เมตรตั้งแต่กม.- 0+100 ถึง
กม. 0+150 และ กม.-1+000 ถึงกม.0+200
เปิดหน่วยฯวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565
ราชการประมาณ 115 วัน
เป้าหมายเพื่อการขุดลอกฯ
– ให้ได้ความลึก ความกว้างตามเกณฑ์ แก้ไขความตื้นเขินของร่องน้ำจากตะกอนดินทรายและเศษวัสดุที่สะสมกีดขวางแนวร่องน้ำ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินเรือ ส่งเสริมอาชีพประมงชายฝั่งประมาณ 60 ลำ 350 ครัวเรือน เพิ่มรายได้ในชุมชน ช่วยในการระบายน้ำ
ผลการปฏิบัติงาน
– ระยะทางสะสม 1,227 เมตร วัสดุขุดลอก 56,551 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 86.03 ของแผนงาน
เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเรือเดิน
“ภาระกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน”
———————————————
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5
โทรศัพท์ : 039-391003
อีเมล : cdmc5@md.go.th

วันที่:06 มีนาคม 2566

เข้าชม:43

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice5

แกลเลอรี่