วันที่ 22 มีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นก่อนการขุดลอกร่องน้ำคลองนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2

⚓สบ.5 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำกรมเจ้าท่า⚓
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นก่อนการขุดลอกร่องน้ำคลองนาจอมเทียน
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2
………………………………………
        วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.นายปรารถนา ตะเพียนทอง ผสบ.5 พร้อมเจ้าหน้าที่ สบ 5 จัดประชุมประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนขุดลอกร่องน้ำคลองนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จากมีผู้ร้องเรียนไม่เห็นด้วยกับการขุดลอกโดยมีนายเอกราช คันธโร ผจภ.6 (พัทยา) นายพิเชษฐ์ ธรรมโหร ปลัดอำเภอสัตหีบ นายณัฐฐวัฒน์ มายุศิริ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาจอมเทียน นายอุดม สุวรรณพะนะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และผู้เกี่ยวข้องรวมประมาณ 50 คน เข้าร่วมประชุมรับฟังแผนงาน วิธีการก่อนขุดลอก โดยสรุปผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยและสนับสนุนต้องการให้เพิ่มพื้นที่ขุดลอกด้านทางเข้า รวมทั้งการขุดลอกบริเวณที่จอดเรือ อีกทั้งในที่ประชุมได้แจ้งการนำเรือจมกีดขวางออกไม่ให้ขวางแนวขุดลอก ทั้งนี้ตามแผนงานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล(ดำเนินการเอง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จะขุดลอกร่องน้ำคลองนาจอมเทียน ช่วงเดือนเมษายน 2566 เครื่องจักร รถขุด จบ.2 และชุดเรือขุดลอกร่องน้ำพื้นที่ป่าชายเลน รวมทั้งยังมีแผนขุดลอกอีกหลายร่องน้ำพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก….
เจ้าท่าคือผู้ดูแลร่องน้ำทางเรือเดิน
“ภารกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน”
———————————————-
สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5
โทรศัพท์ : 039-391003
อีเมล : cdmc5@md.go.th

วันที่:22 มีนาคม 2566

เข้าชม:59

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice5

แกลเลอรี่